KORWIN - nabava

Modul "Nabava"sadrži obrade i dokumente za praćenje nabave roba i usluga.
To su zahtjevi za nabavu (referati), upiti dobavljaču, ponude od dobavljača i narudžbenica.

../k_slike/Nabava-OsnovniMala.jpg

Nabavom se prate zahtjevi za nabavom robe (referati) po radnim jedinicama, materijalu ili dobavljačima. Temeljem njih se zatražuju upiti dobavljača.
Sve prispjele ponude dobavljača se posebno evidentiraju i nakon toga slijedi izrada narudžbi.
Kod narudžbi se prati naručena i isporučena količina koja se ažurira tj. povećava knjiženjem ulaza robe (primke) s pozivom na narudžbu. Omogućeni su kasniji analitički i sintetički pregledi svih vrsta dokumenata po raznim kriterijima i raznim poljima za grupiranje. Ispisi su linijski, tabelarni igrafički.

 

Matični podaci (artikli, partneri)

Unos matičnih podataka je jednostavan s automatskim dodjeljivanjem šifre i kopiranjem starih podataka u nove.Ugrađene su kontrole ispravnosti linijskog koda, matičnih brojeva i žiro računa te provjera duplih matičnih brojeva.

 
Knjiženje dokumenata (narudžba)

Kod unosa dokumenata se mogu kopirati stavke iz drugih dokumenata, mijenjati opisi tekstova stavki te definirati novi matični podaci (artikli, partneri, ...). Knjiženjem se odvijaju vezane radnje (rezervacija, promjena zaliha, prijenos u druge obrade i sl.).

 
Liste i pregledi

Liste i pregledi su mogući pojedinačni (analitički) ili zbirni (sintetički). Saldiranja i grupiranja podataka su moguća po raznim poljima, a pored same liste je moguć i tabelarni i grafički prikaz kao i zbirni prikaz s pod detaljima.

 

 

 

 

top