KORWIN - plaće

 

 

- unos i evidencija radnika (matična knjiga radnika)

- matični podaci doprinosa, odbitaka, poreznih olakšica, nadoknada itd.

- unos plaće po radnicima ili ukupno, po iznosu ili bodovima.

- obračun plaće s pripadajućim listama / rekapitulacijama

- ispis potrebnih obrazaca (RS-A, RS-B, SPL obrazac, ID obrazac),

 obračunski listići po radnicima i ostali ispisi.

- snimanje diskete za Regos (RS)

- ispis virmana doprinosa, virmana odbitaka, virmana za banku.

- ispis naloga za banku i snimanje diskete za banku.

- evidencija i ispis virmana za kredite radnika.

- arhiva podataka tj. ukupne plaće radnika za određeni period po radnicima, radnim jedinicama ili vrstama poslova.

- ispis PK-1 kartice i zbirnog ID obrasca za proteklu godinu ili za određeni period.

- ispis M-4 obrasca.

- automatska temeljnica za financijsko knjigovodstvo (ukupno ili po radnim jedinicama)

 

top