Korwin - cijene

MODUL LICENCA
JEDNOKRATNO
ONLINE
MJESEČNO
Robno
(robno - materijalno)
4.000,00 kn 150,00 kn
Saco
(salda konti - PDV)
4.000,00 kn 150,00 kn
Fin
(finacijsko - glavna knjiga)
3.000,00 kn 100,00 kn
Placa
(obračun plaće)
3.000,00 kn 100,00 kn
Kasa
(maloprodaja - veleprodaja-ugo)
2.500,00 kn 100,00 kn
Osnsred
(osnovna sredstva)
1.500,00 kn 50,00 kn
Put
(putni nalog - blagajna)
1.000,00 kn 50,00 kn
Prijenos
(prijenos podataka)
2.000,00 kn 100,00 kn
Nabava
(nabava narudžba)
3.000,00 kn 100,00 kn
Cijene su bez PDV-a i za dva računala

 

 

top