Korwin online instalacija

Team Viewer program za daljinski rad na računalo

team_viewer_brzo_pokretanje 
team_viewer_setup.exe

Win rar - program za raprešavanje (dekopresija) datoteka

win_rar_setup.exe

7z - program za rasprešavanje

32 - bit               64 - bit

Hamachi - program za stvaranje vip grupe, statičke TIP adresa

hamachi_setup.msi

Stara Java 7u3 za e-poreznu

jre-7u3-windows-i586.exe
jre-7u3-windows-x64.exe

Program za automatski upgrade Korwin - online

drop_box

Datoteke (ikone) za stvarnje prečaca na radnoj površini za pokretanje izvršnih programa

dektop_korwin.rar

Doublecommander - program za rad

32 - bit              64 - bit

 

 

top