KORWIN - financijsko

 

 

- definiranje vlastitih bilanci s pripadajućim nivoima konta i mogućnošću kasnijih sintetikih i analitičkih pregleda po zadanim bilancama

- samostalna definicija načina knjiženja robnih dokumenata (kontiranja)

- mogućnost automatskog prijenosa knjiženih stavki u salda.conti partnera (za stavke gdje je naveden partner)

- pozivanje odabira veznih dokumenata (otvorenih stavki) za svaku stavku radi kasnijeg automatskog zatvaranja stavki

- automatska izrada temeljnica s podacima iz drugih obrada i modula sustava (robni dokumenti, ulazni i izlazni računi, obračun plaća, ...)

- pregled rekapitulacija svih knjiženih temeljnica po raznim kriterijima, s tabelarnim ispisima i grafikonima, mogućnost “detaljnih” ispisa pojedinačnih stavki dokumenata unutar same liste, grupiranje ispisanih podataka po raznih kriterijima

- analitički pregledi (financijske kartice) po raznih kriterijima s grupiranjem, tabelarnim i grafičkim ispisom

- sintetički pregledi financijskih salda po raznih kriterijima s grupiranjem, tabelarnim i grafičkim ispisom

- listanje blagajničkih izvještaja s pripadajućim uplatnicama / isplatnicama

 

top