KORWIN - administracija

Administracija


Modul "Admin" sadrži sve obrade vezane uz administraciju sustava "Korwin".
To su unos i izmjena korisnika sustava, izmjena obrazaca, pregledi brisanja podataka i druge.

Administracija je modul koji se koristi za podešavanje rada modula i njegovo nadgledanje.