KORWIN - osnovna sredstva

 

 

- unos i evidencija osnovnih sredstava (matična knjiga)

- matični podaci grupa amortizacija, grupa revalorizacija itd.

- unos i utrošak sitnog inventara.

- knjiženje nabave i prodaje osnovnih sredstava

- obračun osnovnih sredstava za određeno razdoblje ili ukupno za cijelu godinu

- ispis obračunske liste amortizacije sa maximalnom i minimalnom stopom amortizacije, po raznim kriterijima (šifra, grupa amortizacija, konto, itd.)

- revalorizacija osnovnih sredstava. i arhiviranje obračuna.

- arhiva podataka tj. ukupni obračuni osnovnih sredstava za određeni period po osnovnim sredstvima, radnim jedinicama, grupama amortizacije, kontima, itd.

- ispis kartica osnovnih sredstava i lista osnovnih sredstava po raznim kriterijima

 

top