KORWIN - robno

Modul "Robno" sadrži obrade i dokumente za praćenje ulaza i izlaza robe u veleprodaji i maloprodaji.To su primke robe (domaće i uvozne), otpremnice, maloprodajni izlazi i sve vrste robnih temeljnica (inventure, međuskladišnice, nivelacije, ...).


../k_slike/Robno-OsnovniMala.jpg

Robnim modulom se prate svi ulazni, izlazni i interni dokumenti skladišta.
Pored samih dokumenata postoje i popratne obrade kao unos raznih cjenika i komercijalnih uvjeta (rabata) po raznim kriterijima.
Program omogućava i praćenje reversa robe i ambalaže, radnih naloga i izdatnica i predatnica proizvodnje.
Omogućeni su kasniji analitički i sintetički pregledi svih vrsta dokumenata po raznim kriterijima i raznim poljima za grupiranje. Ispisi su linijski, tabelarni i grafički.
Pored pregleda i ispisa dokumenata tu su i razni ispisi deklaracija, linijskih kodova, etiketa i drugi.

Matični podaci (artikli/normativ, partneri, radni nalog)

Unos matičnih podataka (artikli, partneri, dokumenti, jedinice mjere, barkodovi, radni nalozi, grupe artikala i partnera, devize i tečajevi) je jednostavan s automatskim dodjeljivanjem šifre i kopiranjem starih podataka u nove.
Ugrađene su kontrole ispravnosti linijskog koda, matičnih brojeva i žiro računa te provjera duplih matičnih brojeva.

Knjiženje dokumenata (primka, otpremnica, inventura)
 

Kod unosa dokumenata se mogu kopirati stavke iz drugih dokumenata, mijenjati opisi tekstova stavki te definirati novi matični podaci (artikli, partneri, ...). Knjiženjem se odvijaju vezane radnje (rezervacija, promjena zaliha, prijenos u druge obrade i sl.).
- knjiženje ulaza robe – primke / kalkulacije: unos dodatnih troškova (carina, prijevoz), unos cijene dobavljača u stranoj valuti s pretvaranjem u kune,
- knjiženje izlaza (otpremnica) po poslovnicama kupaca, program podržava izlaz prije ulaza
- unos raznih ulaznih i izlaznih robnih temeljnica (početno stanje, kalo, otpis, lom, višak, manjak)
- mogućnost više vrsta dokumenata, odvajanja i posebnih brojača kod povrata ili storna dokumenata

- posebna obrada inventura koje se pamte tijekom cijele godine s automatskih knjiženjem inventurnih razlika u odnosu na stanje robe
- mogućnost povezivanja barkod terminala kod knjiženja dokumenata (inventure, ulaza, izlaza)
- ručna ili automatska izrada narudžbenica za dobavljače
- definiranje posebnih komercijalnih uvjeta (rabata) po grupama partnera i artikala vezano uz izdane količine

Liste i pregledi (rekapitulacija izlaza, salda/sintetika)

Liste i pregledi su mogući pojedinačni (analitički) ili zbirni (sintetički).
Saldiranja i grupiranja podataka su moguća po raznim poljima, a pored same liste je moguć i tabelarni i grafički prikaz kao i zbirni prikaz s poddetaljima.
- pregled rekapitulacija svih robnih dokumenata (po raznim kriterijima, s tabelarnim ispisima i grafikonima), mogućnost “detaljnih” ispisa pojedinačnih stavki dokumenata unutar same liste
- analitički pregledi (robne kartice) po raznih kriterijima
- sintetički pregledi robnih ulaza i izlaza te stanja, materijalno i financijski

Dodatne obrade (obrade zalihe, cjenici, etikete)

Liste i pregledi su mogući pojedinačni (analitički) ili zbirni (sintetički).
Saldiranja i grupiranja podataka su moguća po raznim poljima, a pored same liste je moguć i tabelarni i grafički prikaz kao i zbirni prikaz s poddetaljima.
- posebne evidencije knjiženja ambalaže i reversa robe
- povezivanje primki s narudžbenicama i modula NABAVA
- automatsko prebacivanje stavki ulaza i izlaza u Salda-conti partnera
- dodatni rabati i odgode po načinima plaćanja
- zaseban unos i ispis cjenika (vele i malo) po grupama cjenika
- uprosječenje nabavnih cijena zaliha, definiranje minimalnih i maksimalnih zaliha, provjera ravnoteže stanja i kartica
- kalkulacije maloprodajnih dokumenata, maloprodajni računi s ispisom knjige popisa
- ispisi etiketa za police, linijskih kodova (barcode) te uvoznih deklaracija
- pretvorbe različitih jedinica mjera (KOM, KG, LIT, ...) kod unosa dokumenata i kod kasnijih sintetičkih pregleda

 

 

 

top