Komercijalizacija inovacija

Kod nas je komercijalizacija inovacija zamišljena kao  investicijsko početno ulaganje inovatorima-poduzetnicima da svoje ideje realiziraju odnosno da njihove inovacije novi proizvodi imaju što bolju konkurentnost na tržištu.

Investicija se sastoji od ulaganja  u zaštitu intelektualnog vlasništva i marketing proizvoda (inovacije).

Inovator-poduzetnik uložena ulaganja vraća prilikom prodaje licence ili ukoliko inovaciju proizvodi tada otplaćuje prilikom prodaje kao gotov proizvod u određenom dogovorenom postotku od vrijednosti.

 

Inovacije koje su postupku:

 

 

 

top