KORWIN - saco

 

 

- unos matičnih podataka (artikli, partneri, ugovori, dokumenti, grupe artikala i partnera, devize i tečajevi, troškovi, tipovi računa)
- izdavanje ponuda (predračuna) za robu i usluge s mogućnošću rezervacije zaliha
- izdavanje pojedinačnih izlaznih računa po predračunu ili otpremnici s razduženjem robnih zaliha
- automatsko kreiranje zbirnih (skupnih) računa po robnim otpremnicama ili po ugovorima partnera (mjesečni najmovi, osiguranja, rate, ...)
- mogućnost više vrsta dokumenata, odvajanja i posebnih brojača kod povrata ili storna dokumenata
- knjiženje stavki za porezne knjige (U-RA, I-RA) sa svim dodatnim podacima (neoporezivo, krajnja potrošnja, izvoz, ...)
- definiranje posebnih vrsta poreznih knjiga, automatska izrada i knjiženje poreznih prijava s ispisom obrazaca
- obračun kamata s različitim kamatnih stopama, ručno ili automatski po stavkama kupaca
- knjiženje uplata (bankovnih izvoda ili blagajni) s automatskim ili ručnim zatvaranjem stavki (potpuno ili parcijalno)
- pregled rekapitulacija svih upisanih dokumenata (po raznim kriterijima, s tabelarnim ispisima i grafikonima), mogućnost “detaljnih” ispisa pojedinačnih stavki dokumenata unutar same liste
- analitički pregledi (salda-conti kartice) po raznih kriterijima
- sintetički pregledi salda-conti stavki s ispisom stanja
- listanje poreznih knjiga
- listanje KPI - knjiga primitaka/izdataka (za obrtnike)
- automatsko kontiranje stavki s rekapitulacijom vrijednosti po kontima
- definiranje posebnih komercijalnih uvjeta (rabata) po grupama partnera i artikala vezano uz izdane količine
- dodatni rabati i odgode po načinima plaćanja

 

top