Inovacije u postupku komercijalizacije [1-5]

HeadQuarters

HeadQuarters

Conscius HeadQuarters je softversko višekorisničko rješenje za zajedniki grupni rad koji pruža kvalitetniju komunikaciju djelatnika kroz automatizaciju svakodnevnih zadataka. Kroz inovativni pristup i modularni dizajn, uključuje komunikaciju nad projektima, praćenje zadataka i evidenciju vremena, sistematizaciju i olakšavanje vođenja sastanaka, kolegija i sjednica, automatizaciju vođenja godišnjih odmora, praćenja radnog tijeka i zaduženja djelatnika, voznog parka, te niz drugih funkcionalnosti.

--- (inovacija u proizvodnji - traže se kupci proizvoda) ---- više...

Kontakt:

CONSCIUS d.o.o. , HR 10000 Zagreb, Florijana Andrašeca 14,
tel:+385 (0)1 63 95 380, fax: +385 (0)1 63 95 382

Newsis

NewsiS

Newsis je računalni program koji omogućava digitalizaciju arhivske građe, te pruža zaokruženu paletu softverskih alata za unos multimedijskih u centraliziranu bazu, njihovu automatiziranu obradu i objavu, te distribuciju do krajnjeg korisnika u odgovarajućem formatu.

--- (inovacija u proizvodnji - traže se kupci proizvoda) ---- više...

Kontakt:
CONSCIUS d.o.o. , HR 10000 Zagreb, Florijana Andrašeca 14,
tel:+385 (0)1 63 95 380, fax: +385 (0)1 63 95 382

Vatrogasna oprema

Vatrogasna oprema

Vozila protiv šumskih požara,za brzo gašenje požara, spasilačka vozila,  cisterne i prikolice. Kompletna oprema za gašenje vodom i pjenom (pumpe mlaznice...).

--- (inovacija u proizvodnji - traže se kupci proizvoda) ---- više...
Kontakt:
Mg-Rijaka d.o.o., HR 51000 Rijeka, Kačjak bb,
tel:+385 (0)51 216-316, fax: +385 (0)51 216-232

Poslovni sustav KORWIN

Poslovni sustav Korwin

Poslovni sustav "Korwin" je modularni skup uredskih aplikacija za evidenciju i praćenje raznih segmenata poslovanja. Namijenjen je proizvodnim, trgovačkim i uslužnim poduzećima kao i proračunskim korisnicima.

--- (inovacija u proizvodnji - traže se kupci proizvoda) ---- više...

Kontakt:
Genije kompjuter d.o.o., HR 47303 Josipdol, Munjava Modruška 32,
tel:+385 (0)47 531-662, fax: +385 (0)47 811-385

Sustav prijave gostiju

Sustav prijave gostiju

Sustav prijave gostiju omogućuje privatnim iznamljivačima kao i malim motelima i hotelima praćenje putem interneta domaćih i stranih gostiju, te njihovo slanje u MUP i TZ.

--- (inovacija u proizvodnji - traže se kupci proizvoda) ---- više...

Kontakt:
Futura str, HR 20271 Blato, Ulica 75, br.1
tel:+385 (0)20 851-012, fax: +385 (0)20 851-020

[1-5],[6-10] slijedeća > >

 

 

 

 

 

top