Intelektualno vlasništvo - Autorsko pravo i srodna prava

Autori djela iz područja književnosti, znanosti i umjetnosti i drugih područja stvaralaštva imaju isključivo pravo korištenja ili odobravanja drugima korištenja svog djela. To pravo autora, kao i sustav pravnih instrumenata kojima se to pravo štiti, naziva se autorsko pravo.

Autor može zabraniti odnosno pod ugovorenim uvjetima odobriti umnožavanje, javnu izvedbu, snimanje, emitiranje, prijevod ili prilagodbu svog djela. Autori često ekonomska prava nad svojim djelima ustupaju pojedincima ili pravnim osobama koje ih mogu najbolje komercijalno iskorištavati, u zamjenu za plaćanja (tantijeme) koja ovise o korištenju djela. Međutim, moralna prava autora zauvijek ostaju u njegovom posjedu, bez obzira na to kome autor ustupi ekonomska prava.

Autorskim pravom ne štiti se ideja nego djelo koje je izražaj ideje ljudskog uma, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražaja. Autorsko pravo nastaje samim stvaranjem djela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podliježe nikakvom administrativnom ili registracijskom postupku.

Srodna prava odnose se na prava i sustav pravne zaštite umjetničkog izražaja, te zaštite organizacijskih, poslovnih i financijskih ulaganja u izvođenje, proizvodnju, distribuciju i radiodifuziju autorskih djela, a obuhvaćaju:

  • prava umjetnika izvođača
  • prava proizvođača zvučnih snimki
  • prava organizacija za radiodifuziju

 

 

 

top