• nabava
  • kasa
  • robno
  • salda konti
  • financijsko
  • osnovna sredstva
  • place
  • prijenos
  • putni nalozi i blagajna
  • administracija

Korwin - moduli

- ODABIR PODATAKA
- svi podaci (matični ili dokumenti) je moguće pozvati u bilo kojem trenutku obrade preko pripadajućeg odabira
- odabirom se unose novi podaci te ispravljaju postojeći
- odabirom se definiraju uvjeti pretrage podataka (filteri) po svim dostupnim poljima
- odabir omogućava ispis svih ili filtriranih podataka

 

MATIČNI PODACI

- definicija različitih vrsta dokumenata prema vlastitom izboru i bez ograničenja
- unos i izmjena mat.podataka u bilo kojem trenutku (npr.pri knjiženju primke)
- automatska dodjela slijedeće šifre s mogućnošću izmjene
- hijerarhijsko šifriranje radnih jedinica, grupa, konta po nivoima
- za artikle: osnovni matični podaci, pretvorbenici jedinica mjere, normativi (sastavnice), vrste ambalaže, barkodovi s pripadajućim količinama, osnovna konta
- za partnere: osnovni matični podaci, poslovnice (radne jedinice partnera), osobe (kontakti), konta i žiro računi
- evidencija dana i sata upisa novog podatka te oznake operatera
- evidencija obrisanih matičnih podataka s vremenom brisanja

 

- KNJIŽENJE DOKUMENATA

- dodjela automatskih brojeva po dokumentu ili po radnoj jedinici
- jednostavan linijski unos podataka s mogućnošću detaljnog unosa svih polja
- mogućnost kopiranja stavki iz drugog dokumenta
- kod unosa artikala uvijek omogućen upis barkodova ili šifre s provjerom decimala (npr. komadi moraju biti cjelobrojni)
- pretvorba jedinica mjere (kutije ili litre u komade) kod svih robnih knjiženja
- kratki INFO pregled za partnere ili artikle (zalihe, salda, robni dokumenti, uvjeti)
- poziv kalkulatora u bilo kojem trenutku s prijenosom rezultata u odabrano polje
- mogućnost samo unosa bez knjiženja stavki
- različiti obrasci za jednu vrstu dokumenta u bilo kojem trenutku ispisa (npr. primka u jednom redu, u dva reda, sa ili bez troškova ili račun/faktura na hrvatskom i engleskom jeziku)
- mogućnost naknadne korekcije dokumenta i nakon knjiženja s evidencijom datuma izmjene
- sve negativne stavke (storno iznosi ili količine) su prikazane crvenom bojom

 

- I S P I S I

- ispisi su mogući iz odabira podataka, maski za unos dokumenata ili posebnih ekrana za namjenske preglede
- svi ispisi su mogući na zaslon (ekran), pisač, datoteku ili tabelarni ispis koji omogućava prijenos svih lista u druge programe npr. MS Word ili MS Excel te ispis u HTML formatu koji je Internet standard i prenosiv je na sve platforme
- za istu vrstu ispisa mogući su različi obrasci tj. načini ispisa
- svakom dokumentu se mogu odrediti određeni pisači i broj kopija koji se pamte i uvijek ponude (npr. narudžbenicu uvijek nudi u 3 kopije, a otpremnicu u 2)
- u većini analitičkih i sintetičkih lista pored standardnog (linijskog) pregleda podataka nudi se mogućnost tabelarnog i grafičkog ispisa